FBS har god erfaring med montering av stillas til de aller fleste typer bygg. 

Våre medarbeidere har en bred og oppdatert kompetanse med lang erfaring fra bransjen. FBS har nylig investert i nye aluminiumstillaser.

FBS tar sikkerheten på alvor, slik at alle involverte i prosjektet opplever at tryggheten og et sikkert arbeidsmiljø er ivaretatt på best mulig måte.

Picture showing an old, large, yellow building with a scaffold tower on the front. Scaffold delivered by FBS. FBS - spesialist på lift og stillas.
Bildet viser et stort stillas på fasaden til en enebolig. Stillas levert av FBS