Stillas for skifte av vinduer, tak og maling av fasade.